Predavači

Marija Kuzminski

Marija Kuzminski

Šef kuhinje hotela "Turist" u i jedna je od najuspješnijih sudionika na dosadašnjim natjecanjima HKS-a.

Marija je pobijedila u sve 3 kategorije te u ukupnom poretku Hrvatskog kuharskog kupa 2005. godine, a dvije je godine bila drugoplasirana na Državnom prvenstvu kuhara.

Kao član reprezentacije nastupala je na natjecanju „Kremlin Kup“ u Moskvi te osvojila brončanu medalju u toplom jelu na Kulinarskoj Olimpijadi 2008. u Njemačkoj. 

Svoja brojna znanja i iskustva prenosi na kolege kuhare stalnim angažmanom kao predavač na radionicama Akademije HKS-a.

Dobitnica je nagrade najbolji kuhar 2011.godine na manifestaciji Dani hrvatskog turizma 2011. u Šibeniku.

Ivan Pažanin Marijan Bošnjak
8 of 15