ship2 ship4 slastice2 ship5 ship1 13458670_999190846843677_4262761416003455873_o

Fakultet za  menadžment u turizmu i ugostiteljstvu u Opatiji kao jedina ustanova u Republici Hrvatskoj koja je u potpunosti orijentirana na edukaciju i znanstveni razvoj kadrova u području  turizma i ugostiteljstva  ustrojava i izvodi:

Program cjeloživotnog obrazovanja kroz stručno usavršavanje za poslove

„Specijalista odjela hrane i pića“

Stručno usavršavanje organizira se u dva modula i traje dva semestra tj. jednu akademsku godinu.

1. Modul Specijalist odjela hrane i pića – Gastronomija održava se u zimskom semestru i sadrži četiri  predmeta:

  • Suvremeni gastronomski trendovi
  • Pravilna prehrana
  • Umijeće slastičarstva i pekarstva
  • Marketing u odjelu hrane i pića

 2. Modul Specijalist odjela hrane i pića – Restoraterstvo održava se u ljetnom semestru i sadrži četiri predmeta:

  • Uslužni procesi u restoraterstvu
  • Somelijerstvo
  • Bar i barsko poslovanje
  • Sigurnost hrane 

Nakon uspješnog završetka programa stručnog usavršavanja „Specijalista odjela hrane i pića“ polaznik ostvaruje 30 ECTS bodova i stječe stručni naziv „SPECIJALIST/ICA ODJELA HRANE I PIĆA“, te ima pravo upisa stručnog naziva u RADNU KNJIŽICU.